Malowanie światłem na amazońskiej dżungli

Autor wyświetlił na drzewach Indian ze szczepu Surui

Czytaj więcej