Kailasa – indyjska świątynia wykuta w skale

Wszyscy znają takie cuda architektoniczne jak Wielki Mur Chiński, Piramidy w Gizie czy Koloseum rzymskie. Do tego grona bez wątpienia można byłoby zaliczyć tę największą na świecie monolityczną budowlę, dosłownie wyrzeźbioną w jednej skale.

Czytaj więcej