Bangladesz

Bangladesz
Waluta kraju Waluta taka / BDT
Wiza Wiza tak
Stolica kraju Stolica Dhaka
Waluta kraju Języki bengalski
Szczepienia Szczepienia WZW A, WZW B, Tężec, Błonica, Dur brzuszny, Malaria
Religia Religia islam
Ambasada RP Ambasada RP brak
Przykładowe ceny Przykładowe ceny woda 1.5l 28.60 BDT, piwo 234 BDT, papierosy 200 BDT, jablka 1kg 159 BDT, mleko 65 BDT, Benzyna 97 BDT
Główne lotniska Główne lotniska Hazrat Shahjalal w Dhaka, Shan Amanat w Cottogram, Srihotto
Gniazda elektryczne Gniazda elektryczne rodzaj: typ A, typ C, typ C-2, typ D, typ G, typ K / napięcie: 220 V; 50 Hz
Prędkość na drogach Prędkość na drogach obszar zabudowany 50 km/h, poza obszarem zabudowanym 80 km/h
Dopuszczalna ilość promili Promile dopuszczalna ilość to 0.0 promila
Klimat Klimat Bangladesz leży w strefie klimatu zwrotnikowego wilgotnego, gdzie na ruchy mas powietrza mają wiatry monsunowe. Klimat jest bardzo wilgotny, czego właśnie przyczyną są monsuny, jak i sama obecność oceanu. Średnia wartość termiczna dla całego kraju to 20 °C w styczniu i 28-30 °C w maju. Klimat gorący i wilgotny występuje w południowej i w południowo-wschodniej części kraju. Charakteryzuje on wysokimi rocznymi wartościami opadowymi. Średnie temperatury wynoszą w lecie 26-28 °C, a w zimie 17-19 °C. Kolejną odmianą jest klimat typowo wilgotny, występujący w północnej i w północno-wschodniej części kraju. Obszary te posiadają cechy pogodowe zbliżone do równikowych. Podobnie jest z temperaturami, gdzie te nie cechują się wysokimi amplitudami rocznymi od 21 °C zimą do 30 °C latem
Kiedy jechać Kiedy jechać? ciepłe temperatury cały rok / w okresie od czerwca do września trwa sezon monsunowy
Warto zobaczyć Warto zobaczyć miasto Bagherhat, ruiny w Paharpur, lasy w delcie Gangesu, Brahmaputry i Meghny. Meczet Sitar, Fort Lalbagh, Ahsan Manzil (Różowy Pałac), Cox Bazar
Warto spróbować Warto spróbować kebab wołowy, biriani, tehari, haleem