Saint Pierre i Miquelon

Saint Pierre i Miquelon
Waluta kraju Waluta euro / EUR
Wiza Wiza nie / okres pobytu bezwizowego do 90 dni
Stolica kraju Stolica Saint-Pierre
Waluta kraju Języki francuski
Szczepienia Szczepienia WZW A, WZW B, Błonica, Tężec, Dur brzuszny
Religia Religia kościół rzymskokatolicki
Ambasada RP Ambasada RP brak
Główne lotniska Główne lotniska Saint-Pierre
Klimat Klimat Wyspy leża w strefie klimatu umiarkowanego o wybitnie morskiej odmianie. Wpływ na klimat ma nie tylko sam ocean, ale i ciepły prąd zatokowy - Golfsztrom. Klimat Saint Pierre i Miquelon cechuje się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i biometeorologicznymi.
Temperatury są łagodne, ale niskie, gdzie średnia roczna wynosi 6 °C. Średnie temperatury zimowe wynoszą około 10 °C, mogą jednak być niższe i wynosić nieco poniżej zera, co wiąże się wpływem także zimnego Prądu Labradorskiego. Latem jest chłodno, gdzie średnie wartości wynoszą 16 °C. Amplitudy dobowe są niewielkie i na ogół nie przekraczają 10 °C. Poziom nasłonecznienia jest niewielki, co wiąże się nie tylko z szerokością geograficzna, ale i zachmurzeniem, co ma wpływ na temperatury. Opady są wysokie, związane z działalnością oceanicznych mas powietrza. Roczne wartości wynoszą 1 500 mm, a nawet więcej. Opady deszczu są częste, a zima trwa około 4 miesięcy co wiąże się także z opadami śniegu. Charakterystycznym zjawiskiem są częste mgły, a także wysoka wilgotność powietrza. Efektem tego są niekorzystne warunki biometeorologiczne i ogólnie atmosferyczne.